Image Not Found

Budapesti Irodapiaci jelentés - 2018. 4. negyedév

2019. január 22., kedd 07:26
Budapest Office Market: Supply, Demand and Vacancy Budapest Office Market: Supply, Demand and Vacancy
 A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) ezúton közzéteszi 2018 negyedik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését.
2018 negyedik negyedéve során négy új irodaépületben 44.265 m2-rel bővült a budapesti modern irodapiaci állomány. Ebben a negyedévben került átadásra a HillSide Offices (21.925 m2), a Tópark Offices (15.355 m2), a Pasaréti Irodaház (5.870 m2), valamint a Societé Budapest (1.120 m2). A negyedév során a BRF két korábbi Magyar Telekom székházat (30.545 m2) sorolt át a saját tulajdonú állományból a spekulatív állományba, mivel a jövőben bérirodaként kerülnek hasznosításra. A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 3.628.105 m2-t tesz ki, melyen belül 3.018.390 m2 „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület valamint 609.715 m2 saját tulajdonú iroda található. 

Az üresedési ráta a negyedik negyedév végén 7,3%, ami 90 bázispontos emelkedést jelent az előző negyedévhez viszonyítva. Éves összehasonlításban 20 bázispontos csökkenést mértünk. A legtelítettebb alpiac az előző negyedévhez hasonlóan a Pest Nem Központi alpiac, ahol az üresedés jelenleg 3,4%. A második legalacsonyabb kihasználatlansági mutatóval a Váci út rendelkezik, ami jelenleg 4,3%. A legmagasabb üresedési ráta továbbra is az Agglomerációban mérhető (38%)

A bruttó kereslet 2018 negyedik negyedévében 171.490 m2-t tett ki, ami 19%-kal magasabb az előző év azonos időszakában regisztrált értéknél. Az éves bruttó kereslet 535.560 m2, ami közel azonos érték a 2015-ben regisztrált éves rekord értékkel. A negyedik negyedév során a teljes keresleten belül az új szerződések képviselték a legnagyobb arányt, a bérbeadási volumen 36,2%-át tették ki.  Az előbérleti szerződések 26,3%-os, a szerződés-hosszabbítások 25,3%-os részarányt értek el. A teljes kereslet 12,2%-a bővülés. Az előző negyedévhez hasonlóan a legmagasabb bérlői aktivitás a Váci úti alpiacon volt mérhető, a teljes volumen 38%-a itt realizálódott. A Váci úti alpiac bérlői aktivitását Észak-Buda alpiac követi 15%-os részesedéssel. A Belváros 13%-os, Dél-Buda 11%-os részesedést ért el a teljes keresleten belül.

BRF Irodapiaci kereslet megoszlasa 2018Q4 

A BRF összesen 202 bérleti szerződést regisztrált a negyedik negyedév során, melyek átlagos mérete 849 m2 volt. 34 szerződést kötöttek 1.000    m2-nél nagyobb területre, amiből 8 előbérleti megállapodás, 10 szerződés-hosszabbítás, 12 új szerződés és 4 bővülés. A negyedév legnagyobb méretű tranzakciója a Raiffeisen előbérleti szerződése az Agora Towerben 19.300 m2-re. A legnagyobb szerződés-hosszabbításra az Észak Buda alpiacon került sor több mint 10.000 m2-en. A legnagyobb új szerződést közel 6.200 m2-re a White House-ban regisztráltuk, míg a legnagyobb méretű bővülés a Váci 33-ban történt 2.300 m2-en.

A nettó abszorpció a negyedik negyedév során 6.350    m2-t tett ki. A nettó abszorpció éves értéke 228.380 m2, ami 79%-kal magasabb, mint a 2017-ben regisztrált éves volumen.

Forrás: BRF