Adatvédelem

Cégeink

Robertson Hungary Ingatlantanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság és Robertson Property Management Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Robertson Hungary Kft.” és „Robertson Property Management Zrt.” vagy „cégeink”)

Elérhetőségeink:
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119. "A" épület, 1. emelet
E-mail cím:
Robertson Hungary Kft.: info@robertson.hu
Robertson Property Management Zrt.: office@robertson-pm.hu
Telefonszám:
Robertson Hungary Kft.: +36 1 327 2050
Robertson Property Management Zrt.: +36 1 688 4400
Weboldal: http://www.robertson.hu
Facebook: https://www.facebook.com/RobertsonIGroup/
LinkedIn: https://hu.linkedin.com/company/robertsongroup
Instagram: https://www.instagram.com/robertsonhungary/
Google+ oldal: https://plus.google.com/

A cégeinkről további információt a RÓLUNK menüpont alatt találhat.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, tartalma és hatálya
Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Ön meggyőződhessen arról, hogy személyes adatai cégeinknél biztonságban vannak, és tájékoztatást nyújtsunk Önnek arról, hogy miként használjuk személyes adatait annak érdekében, hogy Önt ki tudjuk szolgálni. A Tájékoztató tartalmazza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, miként gyűjtjük azokat, mire használjuk az Ön személyes adatait, mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat más szervezetekkel, valamint tartalmazza az Ön jogaival és eljárási lehetőségeivel kapcsolatos információkat.

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a cégeink honlapján, Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalain, illetve a cégeinkkel való személyes, telefonos, valamint e-mail útján történő kapcsolatfelvétel során végzett adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelések által érintett természetes személyekre. Az Adatvédelmi Tájékoztató a cégeink honlapján történő közzététellel lép hatályba. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt bármilyen szolgáltatásunkat igénybe venné, illetve bármilyen módon bármely adatát megadná cégeinknek, kérjük lépjen kapcsolatba cégeink valamelyikével a Tájékoztató „Cégeink” alcímében megadott elérhetőségeken.

A Robertson Hungary Kft. és a Robertson Property Management Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Amennyiben a Tájékoztató technikai okok miatt bármikor nem elérhető a weboldalunkon, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Az adatkezelés módjai
Az Ön személyes adatait a Robertson Hungary Kft. és a Robertson Property Management Zrt. mint adatkezelő kezeli. Az Ön adatait akkor kezeljük, amikor Ön valamilyen módon kapcsolatba lép velünk, illetve igénybe veszi szolgáltatásainkat, így például ha Ön tranzakciós, értékbecslési, tanácsadási, ingatlankezelési, projektmenedzsment vagy könyvelési szolgáltatásainkat igénybe veszi, feliratkozik az elektronikus direkt marketing kommunikációra, így például hírlevelekre, amit e-mail formájában kaphat meg tőlünk, ha kapcsolatba lép velünk Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunkon, vagy részt vesz az általunk szervezett piackutatásokban vagy eseményeken. Az Ön adatait kezeljük akkor is, amikor cégeink veszik fel Önnel a kapcsolatot a szolgáltatásaink teljesítése során, illetve azokhoz kapcsolódóan.

Cégeink munkatársainak az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos eljárását saját belső adatvédelmi szabályzatunk írja le. Weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, illetve harmadik személyek weboldala is tartalmazhat a mi weboldalunkra mutató linket. Harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon található tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, fogalmak használata
Cégeink az Ön személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet”) és az egyéb adatvédelmi jogszabályoknak eleget téve kezeli, és minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. A Tájékoztatóban, illetve az Ön személyes adatainak kezelése során a fogalmakat az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározottak szerint használjuk.

A cégeink által gyűjtött személyes adatok
Szolgáltatásaink igénybevételéhez Öntől kapunk személyes adatokat, illetve más forrásból is kapunk személyes adatokat. Ön a cégeink szolgáltatásainak megrendelése, a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunkon vagy egyéb módon történő kapcsolatfelvétel során például a következő adatokat adhatja meg:

  • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét, számlázási címét, azon cég nevét, melynél dolgozik; valamint
  • a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit;
  • az Ön visszajelzéseit és észrevételeit megrendelői kutatásokban vagy kérdőívekben.

Más forrásokból, például információszolgáltató társaságoktól vagy online médiacsatornáktól származó személyes adatokat is használhatunk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Az ilyen egyéb személyes adatok segítenek nekünk például a marketing kommunikációnk, online hirdetéseink javításában és hatékonyságának mérésében. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, amelyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. Cégeink nem gyűjtenek az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkében írt különleges adatokat, kérjük, ilyeneket ne is küldjenek a részünkre.

Az adatkezelés célja
Az Ön személyes adatai felvételének és kezelésének célja, hogy Önnek szolgáltatást nyújtsunk, illetve Önt szolgáltatásainkról tájékoztassuk, valamint szolgáltatásaink színvonalát ügyfeleink érdekében fejlesszük.

Így a személyes adatok felvételének és kezelésének célja különösen:

  • az Ön kiszolgálása székhelyünkön;
  • az Ön tájékoztatása Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalainkon;
  • hírlevél küldése az Ön külön hozzájárulása alapján;
  • időszerű eseményekről való tájékoztatás;
  • kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése;
  • esetleges panaszok kezelése;
  • szolgáltatásaink nyújtása, az általunk nyújtott szolgáltatások ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése;
  • szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése;
  • az Ön véleményének kikérése, illetve igényfelmérés végzése;
  • a fentiekkel összefüggésben az Önnel történő kapcsolattartás;
  • székhelyünk, ügyfeleink és munkavállalóink védelme.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja lehet az Ön hozzájárulása, szerződés teljesítése, szerződés teljesítését megelőzően az Ön kérésére bizonyos szükséges lépések megtétele, jogi kötelezettség teljesítése, az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, cégeink vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése. Amennyiben valamelyik feltétel teljesül, az adatkezelés jogszerű. Így abban az esetben, amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, cégeink a szerződés teljesítése okán gyűjtik a személyes adatokat, az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítésének követése pedig jogos érdekünk. Amennyiben telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot, személyes adatainak felvétele a szerződés teljesítését megelőző szükséges lépés. Abban az esetben, ha kapcsolatba lépünk Önnel a szolgáltatásunkkal vagy annak minőségével kapcsolatban, ha kikérjük véleményét, felmérést készítünk, annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban írtak szerint szolgáltatásainkat ügyfeleink igényeivel összhangban fejleszteni tudjuk, jogos érdekünkre hivatkozunk; bizonyos esetekben, így például hírlevelek vagy ajánlatokkal történő egyéb közvetlen megkeresésekkor pedig az Ön hozzájárulására. Abban az esetben, ha vitákat vagy panaszokat kezelünk, illetve az Ön kéréseit teljesítjük e körben, személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítésére hivatkozással kezeljük, bizonyos esetekben pedig cégeink jogos érdekére vagy jogszabályi előírásokra hivatkozunk.

A személyes adatok továbbítása
Az Ön személyes adatait nem tesszük hozzáférhetővé harmadik személyek számára az Ön engedélye nélkül.
Az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

  • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelezi erre cégeinket;
  • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük;
  • ha átszervezzük, eladjuk vagy átadjuk üzletünket, vagy annak egy részét;
  • ha szolgáltatásaink teljesítéséhez más szolgáltatókat veszünk igénybe, így például technológiai szolgáltatások (például weboldalunk és Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalaink üzemeltetése), adatok tárolására irányuló szolgáltatások, direkt marketinges cégek.

A személyes adatok tárolásának időtartama
Cégeink a személyes adatokat a szerződések teljesítéséig, illetve a Facebook, Instagram, LinkedIn vagy Google+ oldalunk történő feliratkozás időtartama alatt kezelik. Az Ön személyes adatait ezt követően csak a szükséges ideig tároljuk, attól függően, hogy mi az adatgyűjtés célja, van-e jogszabályi kötelezettség az adat tárolására, illetve az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme, cégeink vagy más személyek jogos érdekeinek érvényesítése okán mennyi ideig szükséges a tárolás.

Marketing és piackutatás
Az Ön előzetes hozzájárulása alapján a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket küldünk Önnek e-mail útján, illetve hírlevélben. Ön bármikor nyilatkozhat úgy, hogy leiratkozik a hírlevélről, illetve nem kíván több e-mailt kapni, akár online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött e-mailekben található „leiratkozás” linkre kattintással. Amennyiben Ön így visszavonja a hozzájárulását, nem fogunk több e-mailt küldeni Önnek a rendszereink teljes körű frissítése után. A piackutatási célú megkeresések esetén – melyek célja a szolgáltatásaink javítása – Ön eldöntheti, hogy részt vesz-e azokban. A Facebook, Instagram, LinkedIn és Google+ oldalainkat bármikor elhagyhatja saját döntése alapján.

Adatvédelmi jogok
Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról kivonatot kapni, kérjük, a Tájékoztató „Cégeink” alcímében megadott elérhetőségeken keressen meg bennünket. Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és ki fogjuk javítani azokat. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, kivizsgáljuk a tiltakozását. Ha összességében az Ön jogai jelentősebbek cégeink arra irányuló érdekeinél, hogy az Ön személyes adatait kezeljük, akkor az Ön kérése alapján megszüntetjük azok általunk történő kezelését vagy töröljük azokat. Amennyiben Ön személyes adatainak a direkt marketing céljaira történő használata ellen tiltakozott, személyes adatait nem fogjuk használni a továbbiakban e célokra.

Ha Ön jogszerűen megtiltja személyes adatainak használatát, de nem kívánja, hogy töröljük azokat, nem használjuk a személyes adatait. Ha Ön személyes adatainak törlését kéri tőlünk, töröljük azokat, amennyiben jogos érdekeink érvényesítéséhez nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására és Ön ezt kérte, amennyiben Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását, és nincs más jogalapunk azok használatára, illetve, ha nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait. Ön kérheti adatainak más szervezetek, szolgáltatók részére történő továbbítását, illetve másolatban történő hordozhatóságát.

Panaszkezelés
Önnek jogában áll a személyes adatai cégeink által történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 3911 400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu/

Confidentiality

The information within this introduction is confidential. The information cannot be fully or partly reproduced, used or passed to anyone without the prior written approval of Robertson Hungary Kft. Neither this brochure, nor any of the details contained herein constitute part of a formal offer and all data should be considered for purposes of information only. Robertson Hungary is not responsible for any loss, material or otherwise, resulting from use of this information.

Prices do not include VAT!